Kultúrne centrum

FUGA - kultúrne centrum kresťanov
Moyzesova 62
040 01 Košice

Tel. č.: +421 915 33 11 11
e-mail: fuga.kck@gmail.com

Fakturačné údaje

FUGA, o.z.
Varšavská 8, 040 13 Košice

IČO: 42103339
DIČ: 2022824925
IBAN: SK73 1100 0000 0029 2984 1801